Patron Honorowy:

Marszałek
Województwa Mazowieckiego