Polska aktorka teatralna. W 1976 ukończyła wydział aktorski w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej im. Leona Schillera w Łodzi. Grała na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi, a następnie w Teatrze Narodowym i Teatrze Nowym w Warszawie. Obecnie gra na scenie Teatru Rampa. Wieloletni pedagog w PWSF,TViT oraz WSKiMS im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Wdowa po polskim aktorze i reżyserze Adamie Hanuszkiewiczu.