Polska aktorka, matka Agaty, Pauliny, Jana, była żona Wojciecha Młynarskiego.W 1960 ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Godlewska jest autorką wspomnień pt. "Jestem, po prostu jestem" wydawnictwa Historia i życie. Wieloletni pedagog i wychowawca młodzieży aktorskiej. Obecnie przewodniczy Sekcji Estrady Zarządu Głównego Związku Aktorów Scen Polskich.